UKSW

Konferencje | dr Katarzyna Knopp

DR KATARZYNA KNOPP


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1408
e mail: k.knopp@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej, wychowawczej oraz różnic indywidualnych, a szczególnie: tzw. „nowe inteligencje”, uwarunkowania zdolności społecznych i emocjonalnych, zmiany rozwojowe w zakresie inteligencji emocjonalnej i społecznej, funkcjonalne znaczenie zdolności i kompetencji społeczno-emocjonalnych, struktura oraz pomiar inteligencji społecznej i emocjonalnej u dzieci. 

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
 • Knopp, K. A. (2017). Inteligencja emocjonalna rodziców a ich więzi z dorastającymi dziećmi. Międzynarodowy Kongres Rodziny „Budowanie Więzi w Małżeństwie i w Rodzinie”. Warszawa, 17-19.03.2017.
 • Knopp, K. A. (2016). Elementary school students’ intellectual and temperamental characteristics as the predictors of their acceptance by peers. The 6th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, Madryt, 7-10.06.2016.
 • Knopp, K. A. (2016). Social status and its link with social and emotional intelligence in elementary school students. The 6th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, Madryt, 7-10.06.2016.
 • Knopp, K. A. (2016). Różnice międzypłciowe w zakresie inteligencji emocjonalnej uczniów szkoły podstawowej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Kobiety i Mężczyźni. Podobieństwa i Różnice”. Rzeszów, 18-19.05.2016.
 • Knopp, K. A. (2016). Wzorce komunikacji małżeńskiej u kobiet i mężczyzn - podobieństwa oraz różnice. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Kobiety i Mężczyźni. Podobieństwa i Różnice”. Rzeszów, 18-19.05.2016.
 • Knopp, K. A. (2015). The Components of Children's Emotion Knowledge: Which are Enhanced by Family System. 14th European Congress of Psychology, Mediolan, 7-10.07.2015.
 • Knopp, K. A. (2015). EmoTest: the Test of Emotion Knowledge for Elementary School-aged Children. 14th European Congress of Psychology, Mediolan, 7-10.07.2015.
 • Knopp, K. A. (2015). Pomiar inteligencji społecznej u dzieci w młodszym wieku szkolnym – prezentacja testu DZIETROS. XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji”. Warszawa, 1-3.06.2015.
 • Knopp, K. A. (2015). Zmiany rozwojowe w zakresie wiedzy emocjonalnej u dzieci w młodszym wieku szkolnym. XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji”. Warszawa, 1-3.06.2015.
 • Knopp, K. A. (2014). Zależność między właściwościami systemu rodzinnego definiowanymi w ramach Modelu Kołowego D. Olsona a postawami rodzicielskimi. XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Psychologia w zmieniającym się świecie”. Bydgoszcz, 18-21.09.2014.
 • Knopp, K. A. (2014). Rozwój wiedzy emocjonalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Psychologia w zmieniającym się świecie”. Bydgoszcz, 18-21.09.2014.
 • Knopp, K. A. (2013). Zdolności emocjonalne i jakość małżeństwa rodziców a poziom inteligencji emocjonalnej ich nastoletnich dzieci. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca pt. „Mnogość ról – mnogość sfer”, Łódź, 15-16.11.2013.
 • Knopp, K. A. (2013). Związek pomiędzy inteligencją emocjonalną a zdrowiem psychicznym u osób aktywnych zawodowo i bezrobotnych. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca pt. „Mnogość ról – mnogość sfer”, Łódź, 15-16.11.2013.
 • Knopp, K. A. (2013). The relationship between family environment and children’s emotional literacy and social-emotional adjustment. The Fourth European Network for Social and Emotional Competence (ENSEC) Conference, Zagrzeb (Chorwacja), 3-7.07.2013.
 • Matczak, A., Knopp, K. A. (2013). The relationship between temperamentally  conditioned need for stimulation  and cognitive and behavioral components of emotional intelligence. The Fourth European Network for Social and Emotional Competence (ENSEC) Conference, Zagrzeb (Chorwacja), 3-7.07.2013.
 • Knopp, K. A. (2013). Inteligencja emocjonalna i temperament młodych dorosłych a ich zainteresowania zawodowe. XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Społeczny kontekst rozwoju od dziecka do dorosłego”, Gdańsk, 27-29.05.2013.
 • Knopp, K. A. (2013). Podstawowe wymiary funkcjonowania rodziny w ujęciu Olsona a funkcjonowanie społeczno-emocjonalne dzieci w wieku wczesnoszkolnym. XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Społeczny kontekst rozwoju od dziecka do dorosłego”, Gdańsk, 27-29.05.2013.
 • Knopp, K. A. (2013). Kompetencje społeczne – pomiar i aplikacja praktyczna. Ogólnopolska Konferencja „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji – jak odpowiadać na potrzeby uczniów, rodziców, pracowników szkół i placówek”, Warszawa, 22-23.05.2013 oraz Ożarów, 20-21.05.2013.
 • Knopp, K. A. (2013). Przeciwdziałanie problemom wychowawczym poprzez kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów. Seminarium „Uczyć się, ale jak?” organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q-Zmianom oraz Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, 7.11.2013.
 • Knopp, K. A. (2012). Znaczenie wybranych właściwości motywacyjnych, poznawczych i społeczno-emocjonalnych uczniów w ich funkcjonowaniu szkolnym (panel: Psychika ucznia i oddziaływanie warsztatów na radzenie sobie w szkole), seminarium „Uczyć się, ale jak?” organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Mińsk Mazowiecki, 09.2012.
 • Knopp, K. A. (2011). The parents’ marital relationship and emotional intelligence of their adolescent children. 3rd International Congress on Emotional Intelligence, Opatija Chorwacja, 8-10.09.2011.
 • Knopp, K. A. (2011). Temperament as a potential predictor of emotional intelligence. 3rd International Congress on Emotional Intelligence, Opatija Chorwacja, 8-10.09.2011.
 • Knopp, K. A. (2011). Inteligencja emocjonalna studentów a poziom ich agresji i przystosowania. Oblicza Współczesnej Psychologii – Jedność w Różnorodności? XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Katowice, 18-21.09.2011.
 • Knopp, K. A. (2011). Trening społeczny związany z pełnieniem roli zawodowej a poziom zdolności emocjonalnych i umiejętności społecznych u sprzedawców. Oblicza Współczesnej Psychologii – Jedność w Różnorodności? XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Katowice, 18-21.09.2011.  
 • Knopp, K. A. (2009). Social training connected with performing a professional role and the level of emotional intelligence and social skills in salespersons. II International Congress of Emotional Intelligence, Santander, Hiszpania.
 • Knopp, K. A. (2009). Emotional intelligence of partners and the strength of bonds and communication in married couples. II International Congress of Emotional Intelligence, Santander (Hiszpania),
 • Knopp, K. A. (2008). Emotional intelligence and quality of marriage. 14th European Conference on Personality, Tartu (Estonia).
 • Knopp, K. A., Karczmarska, E. (2008). Efektywność terapii poznawczo-behawioralnej a wsparcie rodzin dzieci z zaburzeniami zachowania. Konferencja „Zdrowie jako wartość i jako wyzwanie”, Warszawa, UKSW.
 • Knopp, K. A. (2008). Poziom wiedzy emocjonalnej w okresie późnego dzieciństwa. XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej.
 • Knopp, K. A. (2007). Social training intensity, emotional intelligence and social competences of adolescents. I International Congress on Emotional Intelligence, Malaga, Hiszpania.
 • Knopp, K. A. (2007). Intensywność treningu społecznego i poziom inteligencji emocjonalnej a kompetencje społeczne młodzieży. XVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Drogi rozwoju człowieka w świecie współczesnych wartości.
 • Knopp, K. A. (2007). Poziom inteligencji emocjonalnej a stan zdrowia psychicznego u osób bezrobotnych. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Jakość życia – od wykluczenia do elity, Częstochowa. 
 • Knopp, K. A. (2006). Postawy rodzicielskie matek i ojców a poziom inteligencji emocjonalnej ich dorosłych dzieci. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków.
Wykłady na uczelniach zagranicznych
 • Social and Emotional intelligence - theory, measurement and practical application. University of Rijeka, Chorwacja, 2014.
 • The importance of emotional intelligence in human life. University of Minho, Portugalia, 2013. 
 • Polish research into external and internal determinants of emotional skills, University of Pecs, Węgry, 2011.
 • Emotional intelligence – polish research, Eotvos Lorand Tudomanyegyetem, Węgry, 2008.
 • Polish approach in the field of emotional intelligence, Uniwersidad de Granada, Hiszpania, 2007.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach