UKSW

Grant 2019-1-UK01-KA203-062146

Projekt Partnerstwa Strategicznego ERASMUS+ Developing a Graduate Employability Skills App (GES App) w Instytucie Psychologii UKSW
 
UKSW jest partnerem w projekcie Developing a Graduate Employability Skills App (GES App). Projekt koncentruje się na opracowaniu aplikacji na urządzenia mobilne rozwijającej umiejętności zdobywania zatrudnienia (Graduate Employability Skills, GES) przez osoby kończące studia. Umiejętności te odnoszą się do ogólnie akceptowanych zmian strukturalnych na rynkach pracy, które wymagają jednak zwiększenia zdolności adaptacyjnych i działań ze strony systemów edukacji, studentów i pracowników. Adaptacyjność wymaga od potencjalnych pracowników rozwijania i rozpoznawania szeregu uniwersalnych umiejętności. Coraz więcej badań wskazuje, że umiejętności zdobywania pracy absolwentów mają kluczowe znaczenie dla ich szans na uzyskanie udanego zatrudnienia. Jednak wielu studentom brakuje zrozumienia i przekonania, że warto angażować się w działania rozwijające te umiejętności. Ważne jest, żeby studenci zaczęli już na wczesnych etapach podróży uniwersyteckiej myśleć o umiejętnościach, które posiadają, o tym, jak je zademonstrować i wykorzystywać do przekonania pracodawców o swoich kompetencjach oraz aby mogli zidentyfikować swoje słabości.
 
Efektem współpracy będzie przygotowanie aplikacji służącej do rozwijania i gromadzenia wiedzy na temat potencjału studentów do jak najlepszego poradzenia sobie na rynku pracy. Podstawę dla aplikacji stanowić będzie opracowanie teoretyczne zagadnienia umiejętności zdobywania zatrudnienia, przegląd dotychczas funkcjonujących aplikacji, przeprowadzenie jakościowych i ilościowych badań z uczestnictwem studentów, pracowników naukowych i pracodawców.
 
Liderem projektu jest University of the West of Scotland (Wielka Brytania), UKSW wraz z University of the Peloponnese (Grecja) oraz Norges Teknist-Naturvitenskapelige Universitet (Norwegia) są jego partnerami. W skład polskiego zespołu wchodzą: dr Ewa Topolewska-Siedzik (kierownik), dr Ewa Skimina, mgr Katarzyna Kwiatkowska, mgr Bartosz Jasiński oraz mgr Klaudia Ponikiewska.
 
 
Strona internetowa projektu: ges-app.com
 
 
Pierwsze spotkanie projektu GES App na University of the West of Scotland
 
W dniach 28-29 listopada pracownicy Instytutu Psychologii UKSW, dr Ewa Topolewska-Siedzik oraz mgr Ewa Skimina uczestniczyli w pierwszym międzynarodowym spotkaniu w ramach projektu Graduate Employability Skills App (PROMIS). Spotkanie odbyło się na kampusie University of the West of Scotland w Paisley (Wielka Brytania) i uczestniczyli w nim badacze ze wszystkich uczelni tworzących konsorcjum projektowe. 
 
Uczestnicy omówili strategię realizacji projektu, tworzenia efektów pracy intelektualnej, realizacji wydarzeń projektowych oraz sposobów rozpowszechniania wiedzy o projekcie. Kolejne spotkanie projektowe odbędzie się w maju 2020 na UKSW.
 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach