UKSW

Centrum Badań Psychoanalitycznych

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
pokój 1434
01-938 Warszawa

Kierownik:

dr n. med. Cezary Żechowski
e-mail: 
c.zechowski@uksw.edu.pl
dyżur: on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Centrum:

Obszarem zainteresowań badawczych Pracowni Psychodynamicznej jest afektywna struktura osobowości oraz mechanizmy jej regulacji takie jak funkcje refleksyjne, mentalizacja, inteligencja emocjonalna, uważność i wgląd.  Uważamy, że w kształtowaniu się regulacji afektu kluczową rolę odgrywają procesy przywiązania. Naszym zdaniem wczesne relacje dziecka z jego rodzicami lub opiekunami w istotny sposób wpływają na wytworzenie tych mechanizmów, a przez to na strukturę osobowości, relacje społeczne oraz zdrowie psychiczne aktualnie i w przyszłości. Wzajemne interakcje przywiązania, systemów emocjonalnych, mentalizacji i procesów refleksyjnych są głównym obszarem naszych zainteresowań. Chcielibyśmy je badać w kontekście ryzyka i odporności psychicznej związanej z rodzicielstwem, funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, rodzinie i sieci społecznej. 
 
W tak pojętych badaniach odwołujemy się do dynamicznej koncepcji umysłu, która  wywodzi się z psychoanalizy i podkreśla rolę czynników świadomych i nieświadomych wraz  z elementami pochodzenia popędowego. W metodach badawczych oprócz badań kwestionariuszowych  będziemy korzystali z metod wywodzących się z neuronauki i badań jakościowych. Dotychczas realizowane projekty to : 1) przywiązanie i zdrowie psychiczne w populacji ogólnej, 2) wpływ systemów emocjonalnych rodziców na kształtowanie się przywiązania dziecka, 3) systemy emocjonalne a osobowość, 4) systemy emocjonalne a ryzyko zachorowań na zaburzenia odżywiania się, 5) dynamika systemów emocjonalnych w  cyklu życia oraz 6) systemy emocjonalne a marzenia senne.
 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach