POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacje | dr n. med. Cezary Żechowski

DR N. MED. CEZARY ŻECHOWSKI

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1434
e mail: c.zechowski@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Teoria przywiązania, psychoanaliza, neuronauka a psychoterapia, procesy refleksyjne, systemy emocjonalne, intersubiektywność, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia osobowości.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Audycje radiowe można odsłuchać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Artykuły
 • Żechowski, C., Cichocka, A., Rowiński, T., Mrozik, K., Kowalska-Dąbrowska, M., Czuma, I. (2018). Style przywiązania a zdrowie psychiczne osób dorosłych w populacji ogólnej - badanie pilotażowe. Psychiatria, 15(4), 193-198.
 • Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Strus, W., Cieciuch, J., Czuma, I., Żechowski, C., Markon, K. E., Krueger, R. F. (2018). Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część I – podstawy teoretyczne. Psychiatria Polska, 98. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/86477.
 • Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Strus, W., Cieciuch, J., Czuma, I., Żechowski, C., Markon, K. E., Krueger, R. F. (2018). Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część II – wyniki empiryczne. Psychiatria Polska, 99. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/86478.
 • Żechowski, C. (2017). Teoria emocji i popędów – od Sigmunda Freuda do Jaaka Pankseppa. Psychiatria Polska, 51(6), 1181-1189. DOI: 10.12740/PP/61781
 • Żechowski, C. (2017). Zespoły reflektujące za kołem polarnym czyli wizyta studyjna w Ostrym Zespole Kryzysowym  (Acute Team) Uniwersytetu w Tromso.  Psychiatra, (w druku).
 • Żechowski, C. (2017). „Piękno Zespołu” - z Ann-Ritą Gjertzen, Susann Heidi Emaus i Trygve Nissenem, członkami Acute Team (Zespołu Interwencji Kryzysowej) Centrum Psychiatrii Kliniki Uniwersyteckiej w Tromso rozmawia Cezary Żechowski, Psychiatra, (w druku).
 • Strus, W., Rowiński, T., Cieciuch, J., Kowalska-Dąbrowska, M., Czuma, I., Żechowski, C. (2016). Patologiczna Wielka Piątka: próba zbudowania mostu pomiędzy psychiatryczna klasyfikacją zaburzeń a cechowym modelem osobowości zdrowej. Roczniki Psychologiczne, (zakwalifikowane do druku).
 • Żechowski, C. (2016). Historia jako źródło (nieświadomych) cierpień. Psychoterapia, 1(176), 103-110.
 • Żechowski, C. (2016). Wprowadzenie do teorii przywiązania cz.5 – Wewnętrzne modele robocze. Psychiatra. Pismo dla Praktyków, 1(12), 32-33.
 • Żechowski, C. (2016). Wprowadzenie do teorii przywiązania cz.6 – Wzorce przywiązania. Psychiatra. Pismo dla Praktyków, 2(13), 45-47.
 • Żechowski, C. (2016). Wprowadzenie do teorii przywiązania (cz. 7): Przywiązanie jako stan umysłu. Wywiad Przywiązania Dorosłych (AAI). Psychiatra. Pismo dla Praktyków, 4(15), 24-23.
 • Żechowski, C. (2016). Pacjentka/pacjent  z zaburzeniami odżywiania się w gabinecie gastroenterologa – punkt widzenia psychiatry. Psychiatra dla Lekarza Rodzinnego, (zakwalifikowane do druku).
 • Żechowski, C. (2015). Teoria popędów – od Sigmunda Freuda do Jaaka Pankseppa. Psychiatria Polska, (zaakceptowany do druku).
 • Żechowski, C. (2015). Podstawowe pojęcia – więzi emocjonalne, figury przywiązania. Wprowadzenie do teorii przywiązania. Cz. 3. Psychiatra. Pismo dla praktyków, 1(7), 50-51.
 • Żechowski, C. (2015). Religia, a przywiązanie. Psychiatra. Pismo dla Praktyków, 1(8), 10-12.
 • Żechowski, C. (2015). Wprowadzenie do teorii przywiązania cz.4. Przywiązanie jako system zachowań. Psychiatra. Pismo dla Praktyków, 3(10), 24-25.
 • Żechowski, C. (2014). Integrowanie neurobiologii i psychoterapii czyli o mózgu w umyśle terapeuty. Psychiatria, 3(11), 137-140.  
 • Żechowski, C. (2014). Życie i prace Johna Bowlby’ego. Wprowadzenie do teorii przywiązania cz. 1. Psychiatra. Pismo dla praktyków, 5, 34-35.
 • Żechowski, C. (2014). Mary Ainsworth. Badanie i opis wzorców przywiązania. Wprowadzenie do teorii przywiązania Cz. 2. Psychiatra. Pismo dla praktyków, 6, 24-25.
 • Żechowski, C. (2014). Pod powierzchnią romantyczności. Psychiatra. Pismo dla praktyków, 4, 54-55.
 • Żechowski, C. (2013). Sny, miraże i rzeczywistość. Psychiatra. Pismo dla praktyków, 3, 22-24.
 • Żechowski, C. (2013). „Dziwaczne obiekty” w twórczości Basi Bańdy. Psychiatra. Pismo dla praktyków, 2, 28-31.
 • Żechowski, C. (2013). O Edypie, granicach i tabu, program do spektaklu „Król Edyp Sofoklesa”. Teatr Dramatyczny, 5-8.
 • Żechowski, C. (2012). Trudności diagnostyczne w diagnozie pacjenta młodzieżowego – czynniki subiektywne po stronie lekarza. Psychiatria Polska, (w druku).
 • Żechowski, C. (2012). Psychiatria i psychoterapia w Polsce dziś – rozmowa z dr S. Murawcem. Psychoterapia, (w druku).
 • Janas-Kozik, M., Gawęda, A., Nowak, M., Żechowski, C., Jakubczyk, A., Jelonek, I., Hyrnik, J. (2012). Różne oblicza anoreksji – model leczenia na oddziale klinicznym psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego. Psychoterapia, 2(161), 65-73. 

Rozdziały w książkach

 • Żechowski, C. (2016).  Historia jak źródło (nieświadomych) cierpień. W: A. Zajenkowska (red.), Polska na Kozetce (s. 143-152). Sopot: Smak Słowa.
 • Żechowski, C. (2012). Psychoterapia psychodynamiczna. W: J. Wciórka, S. Pużyński, J. Rybakowski (red.), Psychiatria, tom 3 (s. 283-290). Warszawa: PZWL.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach