POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Konferencje | dr n. med. Cezary Żechowski

DR N. MED. CEZARY ŻECHOWSKI

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1434
e mail: c.zechowski@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Teoria przywiązania, psychoanaliza, neuronauka a psychoterapia, procesy refleksyjne, systemy emocjonalne, intersubiektywność, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia osobowości.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Audycje radiowe można odsłuchać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
 • Żechowski, C. (2016). Trauma psychiczna w perspektywie neuronauki i psychoanalizy. XIII Konferencja Naukowa „Między rodziną a grupą – jak przemoc w rodzinie wpływa na funkcjonowanie psychiczne dziecka”, Warszawa, 10.12.2016.
 • Żechowski, C., Czuma, I., Kowalska–Dąbrowska, M. (2016). Podstawowe systemy emocjonalne w zaburzeniach psychicznych. II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej”, Poznań, 24-26.11.2016.
 • Żechowski, C., Strus, W., Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Cieciuch, J., Czuma, I. (2016). Nowy model zaburzeń osobowości według DSM-5 i narzędzie jego oceny (Kryterium A). II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej”, Poznań, 24-26.11.2016.
 • Strus, W., Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Cieciuch, J., Czuma, I., Żechowski, C. (2016). Patologiczna Wielka Piątka według DSM-5 i sposób jej pomiaru (Kryterium B) – Inwentarz Osobowości PID-5. II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej”, Poznań, 24-26.11.2016.
 • Żechowski, C. (2016). Gniew, drapieżnictwo i dominacja społeczna – oblicza agresji w ujęciu neuropsychoanalizy. Konferencja Trzech Sekcji „Natura i kultura. Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie”, Warszawa, 21-23.10.2016.
 • Żechowski, C. (2016). Agresja w przeniesieniu i przeciwprzeniesieniu – ilustracje kliniczne. Konferencja Trzech Sekcji „Natura i kultura. Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie”, Warszawa, 21-23.10.2016.
 • Żechowski, C. (2016). Zasady Otwartego Dialogu i ich wpływ na pracę z pacjentem, rodziną i z zespołem - refleksje własne. I Krajowa Konferencja Otwartego Dialogu Polski Instytut Otwartego Dialogu, Wrocław, 28-29.06.2016.
 • Żechowski, C., Czuma, I., Kowalska, M. (2016). Diagnoza zaburzeń osobowości przy użyciu procedury badawczej SWAP (Shedler-Westen Assessement Procedure). V Ogólnopolska Konferencja „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”, Poznań, 24-25.06.2016.
 • Żechowski, C. (2016). Memories and lack of memories in patient/family narratives in contemporary Poland Shoah. Past and the Present Polish Israeli Mental Health Association, Warszawa. 24-26.06.2016.
 • Murawiec, S., Żechowski, C. (2016). Neuropsychoanaliza – nowe idee. 45 Zjazd Psychiatrów Polskich, Katowice, 15-18.06.2016.
 • Żechowski, C. (2016). Dotyk i sen – doświadczenie „reverie” w psychoterapii psychodynamicznej. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rewolucja w psychoterapii? Nowe idee, badania, praktyka”, Warszawa, 10-12.06.2016.
 • Żechowski, C., Schedler, J. (2016). Prezentacja przypadku – superwizja (warsztat przedkonferencyjny). II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rewolucja w psychoterapii? Nowe idee, badania, praktyka”, Warszawa, 10-12.06.2016.
 • Żechowski, C. (2016). Praca z adolescentem. Psychoterapia na różnych etapach życia, Łódź, 23.04.2016.
 • Żechowski, C. (2015). Przywiązanie a schizofrenia - wczesnodziecięce mechanizmy w psychozach. II Seminarium „Integracyjne Podejście w Psychoterapii Psychoz”, Warszawa, 28.11.2015.
 • Żechowski, C. (2015). Historia jako źródło nieświadomych cierpień. Konferencja 3 Sekcji „Między dobrem pacjenta, dobrem terapeuty a dobrem systemu: dylematy etyczne w psychoterapii”, Kraków, 16-18.10.2015.
 • Żechowski, C. (2015). Typy przywiązania a przemoc w rodzinie. XII Konferencja  Naukowa „Teoria przywiązania w kontekście przemocy w rodzinie”, Warszawa, 1.10.2015.
 • Cieciuch, J., Cichocka, A., Czuma, I., Kowalska, M., Strus W., Rowiński, T., Żechowski, C. (2015). Inwentarz Osobowości dla DSM-5 (PID-5) - Wersja dla Dzieci i Młodzieży (11-17). Polska adaptacja nowego narzędzia oceny zaburzeń osobowości w wieku rozwojowym. XXVIII Konferencja Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Zdrowie psychiczne a etapy rozwoju”, Poznań, 28-30.09.2015.
 • Cichocka, A., Rowiński, T., Żechowski, C. (2015). Przywiązanie a postawy wobec odżywiania się, cechy zaburzeń osobowości i zdrowie psychiczne w grupie młodzieży. XXVIII Konferencja Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Zdrowie psychiczne a etapy rozwoju”, Poznań, 28-30.09.2015.
 • Żechowski, C. (2015). Terapia rodzin, przywiązanie, mentalizacja, kultura. Ogólnopolska konferencja „Terapia par i rodzin. Zjawiska i procesy”, Kraków, 30.05.2015.
 • Żechowski, C. (2015). Terapia udana – terapia nieudana. „Udane – nieudane. Analiza przypadków terapii rodzin i par”, Kraków, 14.03.2015.
 • Żechowski, C. (2014). Przemiany adolescencji – umysł i mózg w okresie dojrzewania. Konferencja 3 Sekcji Psychoterapii „Psychoterapia jak działa? Refleksje na procesem psychoterapii”, Kraków, 24-26.10.2014.
 • Żechowski, C. (2014). Od interpretacji do intersubiektywności. Konferencja 3 Sekcji Psychoterapii „Psychoterapia jak działa? Refleksje na procesem psychoterapii”, Kraków, 24-26.10.2014.
 • Żechowski, C. (2014). Sytość i głód. Przemiany adolescencji we współczesnej Polsce. I Interdyscyplinarna Konferencja „Psychoterapia a Kultura - Diagnoza cywilizacji sukcesu”, Warszawa, 18-19.10.2014.
 • Żechowski, C. (2014). Czy koncepcja przywiązania może pomóc w terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży? 27 Ogólnopolska Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Psychiatria Dzieci i Młodzieży: Nowe diagnozy, nowe terapie”, Gdańsk, 26-27 09.2014.
 • Żechowski, C. (2014). Kliniczne zastosowanie teorii i badań nad przywiązaniem u dorosłych - koreferat do wystąpienia M. Mikulincera. I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa NTPP „Psychoterapia i miłość romantyczna”, Warszawa, 12-14.09.2014.
 • Rowiński, T., Kowalska, M., Strus, W., Czuma, I., Cieciuch, J., Żechowski, C. (2014). Polish adaptation of Personality Inventory for DSM-5. Preliminary results. 28 International Congress of Applied Psychology „From crisis to sustainable well-being”, Paryż, Francja, 8-13.07.2014.
 • Żechowski, C. (2014). Najważniejsze składowe psychoterapii integracyjnej - koreferat do wystąpienia G. Silbershatza. 2 Międzynarodowa Konferencja „Integracja w Psychoterapii - Skuteczność i ograniczenia”, Warszawa, 6-8.06.2014.
 • Żechowski, C. (2014). Zaburzenia odżywiania się - neurobiologia, przywiązanie, psychoterapia. Konferencja „II Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Tydzień Rodzin”, Warszawa, 15.05.2014.
 • Żechowski, C. (2014). Style przywiązania a komunikacja terapeuta pacjent. II Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Relacji Interpersonalnych „Efektywna Komunikacja a Relacje Interpersonalne”, Warszawa, 14.05.2014.
 • Żechowski, C., Kowalska, M. (2014). Personality profiles in adolescent patients with anorexia nervosa. Conference on Eating Disorders, Attachment and Personality, Warszawa, 11.01.2014.
 • Żechowski, C. (2013). V Ogólnopolska Konferencja „Więzi czy więzy. Przemoc w rodzinie”, Gdańsk, 6-7.12.2013.
 • Żechowski, C., Rogoza, R., Witkowska, M. (2013). Polish adaptation of Eating Disorders Inventory 3. The 21th International Conference Eating Disorders, Alpbach, Austria, 17-19.10.2013.
 • Żechowski, C. (2013). Terapia psychoanalityczna a terapia poznawcza - granice, punkty styczne, rozbieżności. Konferencja Trzech Sekcji „Granice psychopatologii, granice psychoterapii”, Warszawa, 18-20.10.2013.
 • Żechowski, C. (2013). Nieinterpretacyjne mechanizmy w psychoterapii psychoanalitycznej. Konferencja Trzech Sekcji „Granice psychopatologii, granice psychoterapii”, Warszawa, 18-20.10.2013.
 • Żechowski, C. (2013). Neurobiologia popędów i emocji – od Freuda do Pankseppa. XLVI  Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin, 27-29.06.2013.
 • Jakubczyk, A., Żechowski, C., Murawiec, S. (2013). Neuropsychoanaliza – aktualny stan wiedzy, aspekty kliniczne. XLVI  Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin, 27-29.06.2013.
 • Żechowski, C. (2013). Psychoterapia w czasach kryzysu. Konferencja „Psychoterapia we współczesnym świecie”, Wrocław, 25.05.2013.
 • Żechowski, C. (2013). Neurobiologia przywiązania – aspekty kliniczne. Wrocławskie Spotkania z Psyche, Wrocław, 24.05.2013.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach