POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Zakład Psychoterapii

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1442

tel. (0-22) 569 96 18

Kierownik:
prof. dr hab. Lidia Grzesiuk
e mail: l.grzesiuk@uksw.edu.pl
dyżur: wtorek 13:00-14:00

Adiunkci:
dr Agnieszka Szymańska
e mail: agnieszka.szymanska@uksw.edu.pl
dyżur: wtorek 10:00-11:00

Dydaktyka Projekty badawcze | Publikacje

Został utworzony w Instytucie Psychologii WFCh UKSW w 2016 r. 
Zatrudnionych jest w nim dwóch pracowników: 
prof. dr hab. Lidia Grzesiuk – kierownik Zakładu i dr Agnieszka Szymańska.
 
Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Zakładzie
 
Głównym celem Zakładu  jest rozwijanie wiedzy na temat procesu psychoterapii;  realizowany jest on przez badania nad psychoterapią, publikowanie prac z tego zakresu, prowadzone wykłady, seminaria, konwersatoria i ćwiczenia.
 
Zadania dydaktyczne:
  • wykłady
1) Podstawy psychoterapii 1. Zjawiska w psychoterapii - prof. L. Grzesiuk
2) Podstawy psychoterapii 2. Techniki  psychoterapii - prof. L. Grzesiuk
3) Metodologiczne aspekty badań nad psychoterapią – dr A. Szymańska
  • seminaria
1) doktoranckie – Badania nad psychoterapią: cechy pacjenta, jego doświadczenia z  
    przebiegu psychoterapii oraz jej skuteczność – prof. L. Grzesiuk
2) magisterskie – Seminarium z psychologii pracy i stresu. Mobbing (1) w miejscu 
    pracy i (2) w szkole – przejawy, przyczyny i konsekwencje  – prof. L. Grzesiuk
  • konwersatoria
1) Czynniki determinujące skuteczność psychoterapii – dr A. Szymańska
2) Czynniki determinujące relację psychoterapeutyczną – dr A. Szymańska
  • ćwiczenia
1) Ćwiczenia ze statystyki – dr A. Szymańska
2) Statystyka komputerowa – dr A. Szymańska
 
W 2016 r. powołałyśmy dwa zespoły badawcze:
 
1)Zespół Badań nad Mobbingiem
W jego skład wchodzą:
- kierownik Zespołu – prof. L. Grzesiuk
- zastępca kierownika – dr A. Szymańska
- dwie magistrantki – Justyna Jastrzębska i Dominika Kot
- honorowy członek Zespołu, konsultant – dr Marek Celiński stworzył własną koncepcję i prowadził badania nad resilience (zamierzamy dołączyć tę zmienną do badań nad mobbingiem); żyje i pracuje w Kanadzie (w tych samych latach studiowaliśmy psychologię); ciekawostką jest to, że Jego Wuj – ks. prof. Józef Iwanicki był w latach 1965-72 Rektorem ATK
 
2) Zespół Badań nad Psychoterapią
W jego skład wchodzą:
- kierownik Zespołu – prof. L. Grzesiuk
- zastępca kierownika – dr A. Szymańska, której zamierzam powierzyć funkcję promotora pomocniczego dwóch prac doktorskich
- dwie doktorantki – Anna Cichocka i Dorota Bułkowska-Szostek
- honorowy członek Zespołu, konsultant - ks. dr Stanisław Tokarski aktualnie jest Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich; planujemy prowadzić badania nad psychoterapią głównie w ośrodkach psychoterapeutycznych SPCh; zamierzamy też do ankiet katamnestycznych wysyłanych do pacjentów tych ośrodków dołączyć zmienne odnoszące się do  religijności/duchowości pacjentów
 
W planowanych badaniach dbamy, aby wykorzystywać najnowsze metody analizy statystycznej danych, takie jak: modelowanie przy pomocy układów równań strukturalnych SEM, wykorzystywanie algorytmów data mining (algorytmy sztucznej inteligencji).
 
Dr Agnieszka Szymańska zajmuje się ponadto badaniami procesu wychowawczego, w tym błędami wychowawczymi i doświadczeniem dzieci w procesie wychowawczym oraz wpływem tego doświadczenia na kształtowanie osobowości dzieci.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach