Zakład Psychologii Międzykulturowej

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa

 

Kierownik:
dr hab. Magda Żemojtel-Piotrowska
e-mail: 
m.zemojtel-piotrowska@uksw.edu.pl
dyżur: urlop 

Asystenci:
mgr Radosław Rogoza
e-mail: r.rogoza@uksw.edu.pl
dyżur: urlop

Dydaktyka Projekty badawcze | Publikacje

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze:

  • Psychologia międzykulturowa: międzykulturowe badania nad roszczeniowością, narcyzmem i dobrostanem
  • Analiza równoważności pomiarowej narzędzi psychologicznych
  • Psychologia polityczna (wizerunek polityków, mesjanizm, narcyzm grupowy)
  • Narcyzm indywidualny i kolektywny w modelu sprawczym-wspólnotowym
  • Psychologiczne wyznaczniki i konsekwencje transcendencji duchowej i religijności w perspektywie międzykulturowej

Zakład psychologii międzykulturowej koncentruje się na kwestiach teoretycznych i metodologicznych związanych z pomiarem zjawisk psychologicznych, głównie związanych z narcyzmem i roszczeniowością. Z racji naszych zainteresowań badawczych łączymy podejście psychologii społecznej i psychologii osobowości w wyjaśnianiu mechanizmów wysuwania roszczeń, funkcjonowania społecznego narcyzów, dopasowania różnych form narcyzmu do konkretnych warunków kulturowych.