Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu Psychologii
 
dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
 
Zastępcy Dyrektora Instytutu Psychologii 
 
dr Tomasz Rowiński
dr Włodzimierz Strus
 
 
Rada Instytutu Psychologii
 
 
 
Sekretarz Rady Instytutu Psychologii
 
mgr Dominik Gołuch