tekstowa wersja strony dla niewidomych
POCZTA        USOS        APD         E-LEARNING        WFCH        UKSW                                                                                                 
UKSW

Szkoła letnia: Analizy mediacji i moderacji w psychologii

Szkoła letnia

Analizy mediaci i moderacji w psychologii

W dniach 25-27 września 2017 w Instytucie Psychologii UKSW odbędzie się Szkoła letnia, której tematem będą analizy mediacji i moderacji w psychologii.
 
Podczas intensywnego, trzydniowego szkolenia uczestnicy nabędą umiejętność przeprowadzania analiz mediacji i moderacji za pomocą dwóch narzędzi:
  • programu Amos
  • makra PROCESS dla SPSS
Program
  1. Liniowe zależności między zmiennymi.
  2. Idea mediacji i moderacji.
  3. Analiza mediacji w makro PROCESS dla SPSS: wprowadzenie do makra PROCESS, analiza mediacji za pomocą okna dialogowego i języka poleceń, wyznaczanie przedziału metodą bootstrap, analiza mediacji z kilkoma mediatorami równoległymi i działającymi w serii.
  4. Analiza mediacji w Amos: wprowadzenie do Amos, rysowanie i identyfikacja modelu, interpretacja wyników, różnice między mediacją przeprowadzoną w makro PROCESS a mediacją przprowadzoną w Amos.
  5. Analiza moderacji w Amos: porównania międzygrupowe.
  6. Analiza moderacji w makro PROCESS: za pomocą okna dialogowego i języka poleceń, standaryzacja, ipsatyzacja, wizualizacja wyników, moderatory binarne i liniowe, technika Johnsona-Neymana, dwa równoległe moderatory, moderowana moderacja.
  7. Wprowadzenie do analizy procesu warunkowego: moderowana mediacja i mediowana moderacja.
Organizator
 
Prowadzące
mgr Ewa Skimina
mgr Ewa Topolewska-Siedzik
 
Koordynator
 
Szkoła letnia otrzymała akredytację Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska).
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach