Studia

Instytut Psychologii - będący częścią Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW - prowadzi studia na kierunku "Psychologia".