POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Sekcja Cybernetyki i Charakteru "MAZUR" | KNSP UKSW

SEKCJA CYBERNETYKI I CHARAKTERU "MAZUR"


ul.Wóycickiego 1/3, bud. 14
01-938 Warszawa

Cybernetyka jest to nauka, umożliwiająca precyzyjną syntezę filozofii, psychologii i nauk ścisłych. Sekcja Cybernetyki i Charakteru zajmuje się systemowym ujęciem w psychologii, a przede wszystkim związaną z nim teorią nie żyjącego już, wybitnego polskiego profesora Mariana Mazura, dotyczącą charakteru człowieka. Omawiamy, staramy się zrozumieć i krytycznie spojrzeć na pracę Mariana Mazura pt. "Cybernetyka i charakter". Pracujemy też nad narzędziem badawczym, w celu zrobienia badań empirycznych, aby sprawdzić zastosowalność teorii w praktyce i móc ją dalej rozwijać.

ZARZĄD 2018/2019
 
Opiekun: mgr Michał Obidziński
Prezes: Maria Biernacka
Zastępca: Stanisław Wyrzykowski
 

Członkowie Sekcji Cybernetyki i Charakteru MAZUR

Maria Biernacka
Stanisław Wyrzykowski
Jakub Świrta
Paulina Tyszka
Weronika Gąsiorowska
Klaudia Piotrowska
Agnieszka Jeleń

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach