dr Jolanta Rytel

DR JOLANTA RYTEL

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1410
tel. (0-22) 569 96 22
dyżur: wtorek i czwartek 16:30-17:00

e mail: j.rytel@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psycholingwistyka ogólna i rozwojowa:
  • Kompetencja językowa i kompetencja pragmatyczna - przejawy
    i rozwój;
  • Społeczno-sytuacyjne uwarunkowania dyskursu dziecięcego;
  • Narracja, argumentacja a dziecięce teorie umysłu;
  • Pejzaż akcji i pejzaż świadomości w opowiadaniach dziecięcych;
  • Rozwój kompetencji argumentacyjnej.
Metodologia badań i modele statystycznej analizy danych:
  • Zastosowania i ograniczenia metod wielozmiennowych a specyfika badań psychologicznych.

Aktualnie pełnione funkcje

  • Adiunkt w Katedrze Psychologii Metodologii Badań
  • Opiekun Koła Naukowego Studentów Psychologii

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje