POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacje | mgr Radosław Rogoza

MGR RADOSŁAW ROGOZA


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1435
e mail: r.rogoza@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Obecnie przede wszystkim zajmuję się problematyką różnych form narcyzmu (wielkościowego, podatnego na zranienie, komunalnego oraz kolektywnego) zarówno w kontekście indywidualnym jak również międzykulturowym. Ponadto, specjalizuję się w zaawansowanej analizach strukturalnych, dzięki którym wskazuję zalety i słabości różnorodnych narzędzi psychologicznych jak również wskazuję nowe propozycje ujmowania dotychczas ugruntowanych koncepcji.

Aktualnie pełnione funkcje

 • Asystent w Zakładzie Psychologii Międzykulturowej

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Artykuły z Impact Factor
 • Rogoza, R., Kwiatkowska, M. M., Kowalski, C., Ślaski, S. (2018). A brief tale of the two faces of narcissism and the two facets of pride. Personality and Individual Differences, 126, 104-108. DOI: 10.1016/j.paid.2018.01.027
 • Kowalski, M. Ch., Rogoza, R., Vernon, P. A., Schermer, J. A. (2018). The Dark Triad and the self-presentation variables of socially desireable responding and self-monitoring. Personality and Individual Differences, 120, 234-237. DOI: 10.1016/j.paid.2017.09.007
 • Rogoza, R., Cieciuch, J. (2017). Structural investigation of the Short Dark Triad questionnaire in Polish population. Current PsychologyDOI: 10.1007/s12144-017-9653-1
 • Gramaglia, C., Brytek-Matera, A., Rogoza, R., Zeppegno, P. (2017). Orthorexia and anorexia nervosa: two distinct phenomena? A cross-cultural comparison of orthorexic behaviours in clinical and non-clinical samples. BMC Psychiatry, 17:75. DOI: 10.1186/s12888-017-1241-2
 • Brytek-Matera, A., Rogoza, R. (2016). The Polish version of the Body Image Avoidance Questionnaire: an exploratory structural equation modeling approach. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 21, 65–72. DOI: 10.1007/s40519-015-0206-z
 • Rogoza, R., Wyszyńska, P., Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2016). Differentiation of the two narcissistic faces in their relations to personality traits and basic values. Personality and Inividual Differences, 95, 85–88. DOI: 10.1016/j.paid.2016.02.038
 • Rogoza, R., Żemojtel-Piotrowska, M., Rogoza, M., Piotrowski, J., Wyszyńska, P. (2016). Narcissistic admiration and rivalry in the context of personality metatraits. Personality and Individual Differences, 102, 180–185. DOI: 10.1016/j.paid.2016.07.003
 • Skoczeń, I., Rogoza, R., Maćkiewicz, M., Najderska, M., Cieciuch, J. (2016). Investigating the structural model of the Strengths and Difficulties Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment. DOI: 10.1027/1015-5759/a000344
 • Brytek-Matera, A., Rogoza, R. (2015). Validation of the Polish version of the Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire among women. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 20, 109–117. DOI: 10.1007/s40519-014-0156-x
 • Brytek-Matera, A., Rogoza, R., Gramaglia, C., Zeppegno, P. (2015). Predictors of orthorexic behaviours in patients with eating disorders. BMC Psychiatry, 252. DOI: 10.1186/s12888-015-0628-1

Pozostałe artykuły w czasopismach

 • Kwiatkowska, M. M., Kwiatkowska, K., Rogoza, R. (w druku). Polska adaptacja Zrewidowanej skali nieśmiałości Cheeka i Bussa oraz znaczenie nieśmiałości w kontekście cech i metacech osobowości. Studia Psychologiczne.
 • Wyszyńska, P., Ponikiewska, K., Karaś, D., Najderska, M., Rogoza, R. (w druku). Psychometric Properties of the Polish Version of the Short Grit Scale. Polish Psychological Bulletin.
 • Rogoza, R., Brytek-Matera, A., Garner, D. (2016). Analysis of the EAT-26 in a non-clinical sample. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2, 54–58. DOI: 10.12740/APP/63647
 • Rogoza, R., Rogoza, M., Wyszyńska, P. (2016). Polska adaptacja kwestionariusza NARQ do pomiaru dwóch obliczy narcyzmu. Polskie Forum Psychologiczne, 21, 410–431. DOI: 10.14656/PFP20160306

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach