POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacje | mgr Radosław Rogoza

MGR RADOSŁAW ROGOZAul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1435
e mail: r.rogoza@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Obecnie przede wszystkim zajmuję się problematyką różnych form narcyzmu (wielkościowego, podatnego na zranienie, komunalnego oraz kolektywnego) zarówno w kontekście indywidualnym jak również międzykulturowym. Ponadto, specjalizuję się w zaawansowanej analizach strukturalnych, dzięki którym wskazuję zalety i słabości różnorodnych narzędzi psychologicznych jak również wskazuję nowe propozycje ujmowania dotychczas ugruntowanych koncepcji.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Artykuły z Impact Factor
 • Rogoza, R., Kowalski, C. M., Schermer, J. A. (2019). Dark Triad Traits Within the Framework of the Circumplex of Personality Metatraits Model. Journal of Individual DifferencesDOI: 10.1027/1614-0001/a000289
 • Kwiatkowska, M. M., Rogoza, R. (2019). Shy teens and their peers: Shyness in respect to basic personality traits and social relations. Journal of Research in PersonalityDOI: 10.1016/j.jrp.2019.03.005
 • Ślaski, S., Rogoza, R., Strus, W. (2019). Pride as a state and as a trait: Polish adaptation of the authentic and hubristic pride scales. Current PsychologyDOI: 10.1007/s12144-018-0114-2
 • Kwiatkowska, M. M., Jułkowski, T., Rogoza, R., Żemojtel-Piotrowska, M., Fatfouta, R. (2019). Narcissism and trust: Differential impact of agentic, antagonistic, and communal narcissism. Personality and Individual Differences, 137, 139-143. DOI: 10.1016/j.paid.2018.08.027
 • Kowalski, C. M., Kwiatkowska, K., Kwiatkowska, M. M., Ponikiewska, K.,Rogoza, R., Schermer, J. A. (2018). The Dark Triad traits and intelligence: Machiavellians are bright, and narcissists and psychopaths are ordinary. Personality and Individual Differences, 135. DOI: 10.1016/j.paid.2018.06.049
 • Rogoza, R., Ha, T. T. K., Różycka-Tran, J., Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2018). Psychometric properties of the MHC-SF: An integration of the existing measurement approaches. Journal of Clinical PsychologyDOI: 10.1002/jclp.22626
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Rogoza, R., Baran, T., Hitokoto, H., Maltby, J. (2018). Cross‐cultural invariance of NPI‐13: Entitlement as culturally specific, leadership and grandiosity as culturally universal. International Journal of PsychologyDOI: 10.1002/ijop.12487
 • Kwiatkowska, M. M., Rogoza, R., Poole, K. L. (2018). Exploring shy minds: Relations between shyness and creativity. Personality and Individual DifferencesDOI: 10.1016/j.paid.2018.03.050
 • Rogoza, R., Fatfouta, R. (2018). Normal and pathological communal narcissism in relation to personality traits and values. Personality and Individual DifferencesDOI: 10.1016/j.paid.2018.03.039
 • Rogoza, R., Cieciuch, J. (2018). Dark Triad traits and their structure: An empirical approach. Current PsychologyDOI: 10.1007/s12144-018-9834-6
 • Rogoza, R., Żemojtel-Piotrowska, M., Kwiatkowska, M. M., Kwiatkowska, K. (2018). The bright, the dark and the blue face of narcissism: The spectrum of narcissism in its relations to the metatraits of personality, self-esteem, and nomological network of shyness, loneliness and empathy. Frontiers in Psychology, 9, 343. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.00343
 • Rogoza, R., Kwiatkowska, M. M., Kowalski, C., Ślaski, S. (2018). A brief tale of the two faces of narcissism and the two facets of pride. Personality and Individual Differences, 126, 104-108. DOI: 10.1016/j.paid.2018.01.027
 • Kowalski, M. Ch., Rogoza, R., Vernon, P. A., Schermer, J. A. (2018). The Dark Triad and the self-presentation variables of socially desireable responding and self-monitoring. Personality and Individual Differences, 120, 234-237. DOI: 10.1016/j.paid.2017.09.007
 • Skoczeń, I., Rogoza, R., Maćkiewicz, M., Najderska, M., Cieciuch, J. (2018). Investigating the structural model of the Strengths and Difficulties Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment, 34(5), 312-320. DOI: 10.1027/1015-5759/a000344
 • Rogoza, R., Cieciuch, J. (2017). Structural investigation of the Short Dark Triad questionnaire in Polish population. Current PsychologyDOI: 10.1007/s12144-017-9653-1
 • Gramaglia, C., Brytek-Matera, A., Rogoza, R., Zeppegno, P. (2017). Orthorexia and anorexia nervosa: two distinct phenomena? A cross-cultural comparison of orthorexic behaviours in clinical and non-clinical samples. BMC Psychiatry, 17:75. DOI: 10.1186/s12888-017-1241-2
 • Brytek-Matera, A., Rogoza, R. (2016). The Polish version of the Body Image Avoidance Questionnaire: an exploratory structural equation modeling approach. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 21, 65–72. DOI: 10.1007/s40519-015-0206-z
 • Rogoza, R., Wyszyńska, P., Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2016). Differentiation of the two narcissistic faces in their relations to personality traits and basic values. Personality and Inividual Differences, 95, 85–88. DOI: 10.1016/j.paid.2016.02.038
 • Rogoza, R., Żemojtel-Piotrowska, M., Rogoza, M., Piotrowski, J., Wyszyńska, P. (2016). Narcissistic admiration and rivalry in the context of personality metatraits. Personality and Individual Differences, 102, 180–185. DOI: 10.1016/j.paid.2016.07.003
 • Brytek-Matera, A., Rogoza, R. (2015). Validation of the Polish version of the Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire among women. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 20, 109–117. DOI: 10.1007/s40519-014-0156-x
 • Brytek-Matera, A., Rogoza, R., Gramaglia, C., Zeppegno, P. (2015). Predictors of orthorexic behaviours in patients with eating disorders. BMC Psychiatry, 252. DOI: 10.1186/s12888-015-0628-1

Pozostałe artykuły w czasopismach

 • Kwiatkowska, M. M., Kwiatkowska, K., Rogoza, R. (w druku). Polska adaptacja Zrewidowanej skali nieśmiałości Cheeka i Bussa oraz znaczenie nieśmiałości w kontekście cech i metacech osobowości. Studia Psychologiczne.
 • Wyszyńska, P., Ponikiewska, K., Karaś, D., Najderska, M., Rogoza, R. (w druku). Psychometric Properties of the Polish Version of the Short Grit Scale. Polish Psychological Bulletin.
 • Rogoza, R., Brytek-Matera, A., Garner, D. (2016). Analysis of the EAT-26 in a non-clinical sample. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2, 54–58. DOI: 10.12740/APP/63647
 • Rogoza, R., Rogoza, M., Wyszyńska, P. (2016). Polska adaptacja kwestionariusza NARQ do pomiaru dwóch obliczy narcyzmu. Polskie Forum Psychologiczne, 21, 410–431. DOI: 10.14656/PFP20160306

 

Kwiatkowska, M. M., Rogoza, R. (2019). Shy teens and their peers: Shyness in respect to basic personality traits and social relations. Journal of Research in PersonalityDOI: 10.1016/j.jrp.2019.03.005

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach