POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Rekrutacja uczestników do projektu 4.3

Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego spełniających poniższe kryteria do udziału w szkoleniu w ramach projektu pn. "Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie ("EX-IN")”.
 
Kandydaci do udziału w projekcie:
  • są osobami w wieku 18 – 67 lat,
  • zamieszkują teren woj. mazowieckiego,
  • są osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego,
  • są osobami niepracującymi.
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, zamieszkujących województwo małopolskie to główny cel projektu. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników.
 
Uczestnikom oferujemy:
  • udział w specjalistycznym kursie zwiększającym kompetencje i umiejętności społeczne, przygotowujący do roli Instruktora Zdrowienia – pełnomocnika dla osób chorujących psychicznie,
  • udział w sesjach i spotkaniach z psychologiem,
  • udział w sesjach poradnictwa rodzinnego,
  • staże zawodowe w placówkach związanych z pomocą społeczną i opieką zdrowia,
  • stypendia stażowe,
  • możliwość podjęcia pracy po ukończonym kursie i odbyciu stażu.
Zgłoszenia udziału w rekrutacji prosimy przesyłać na adres: 
Fundacja „Leonardo”, osiedle Młodości 8, 31-908 Kraków.
Rekrutacja trwa do 15 maja 2017 roku.
 
Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy do projektu - Załącznik 1
2. Oświadczenie o braku zatrudnienia - Załącznik 2
 
Wspólnymi siłami będziemy budować pomost pomiędzy niespełnionymi – jeszcze – możliwościami, a realizacją marzeń o stabilnym, aktywnym i satysfakcjonującym życiu zawodowym.
 
Kontakt:
tel: 505 005 552
Poniedziałek – piątek
8:00 – 15: 30
Dodatkowe informacje na temat projektu i rekrutacji dostępne są w załączonych materiałach i na stronie: Fundacja Leonardo
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach