POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Rada Instytutu

Członkowie Rady Instytutu
prof. dr hab. Elżbieta Aranowska
ks. dr hab. Jan Bielecki, prof. UKSW
dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW (przewodniczący)
dr hab. Henryk Gasiul, prof UKSW
prof. dr hab. Lidia Grzesiuk
ks. dr hab. Romuald Jaworski, prof. UKSW
ks. dr hab. Waldemar Klinkosz, prof. UKSW
dr hab. Katarzyna Kucharska, prof. UKSW
dr hab. Norbert Maliszewski, prof. UKSW
prof. dr hab. Anna Matczak
dr hab. Marek Nieznański, prof. UKSW
dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW
dr hab. Elżbieta Stojanowska - Borowiec, prof. UKSW
prof. dr hab. Jan Terelak
dr hab. Elżbieta Trzęsowska - Greszta, prof. UKSW
ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. UKSW
dr hab Wanda Zagórska, prof. UKSW
dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. UKSW
dr Tomasz Rowiński
dr Włodzimierz Strus
 
Reprezentant studentów psychologii
Joanna Bartnicka
Maria Biernacka
 
Reprezentant doktorantów psychologii
mgr Karolina Rymarczyk
 
Sekretarz
dr Dominik Gołuch
 
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach