POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacja w JCP

dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. UKSW wraz ze współpracownikami opublikowali artykuł w Journal of Clinical Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 2.123
 
Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. P., Osin E. N. i współpracownicy (2018). The mental health continuum-short form: The structure and application for cross-cultural studies–A 38 nation study. Journal of Clinical Psychology. DOI: 10.1002/jclp.22570
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach