POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacja w PAID

mgr Maria Magdalena Kwiatkowska, mgr Radosław Rogoza oraz dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. UKSW opublikowali artykuł w Personality and Individual Differences, czasopiśmie z Impact Factor = 1.967
 
Kwiatkowska, M. M., Jułkowski, T., Rogoza, R., Żemojtel-Piotrowska, M., Fatfouta, R. (2019). Narcissism and trust: Differential impact of agentic, antagonistic, and communal narcissism. Personality and Individual Differences, 137, 139-143. DOI: 10.1016/j.paid.2018.08.027
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach