POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Ranking Perspektyw 2017

Psychologia z roku na rok zajmuje coraz wyższe miejsca w rankingu, stając się coraz lepszym kierunkiem!
Nasz kierunek zajął (na 25 ocenianych kierunków): 
- 10 miejsce (poprzednio 13 miejsce) w ogólnym rankingu kierunków,
- 4 miejsce w rankingu dotyczącym zawodowych losów absolwentów (76,16 pkt),
- 12 miejsce w rankingu dotyczącym cytowalności,
- 12 miejsce w rankingu dotyczącym preferencji pracodawców,
Dodatkowo, psychologia uzyskała wysoką ocenę dotyczącą dostępności kadr wysoko kwalifikowanych - 72,04 pkt.
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach