POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Projekt INSIDE: spotkanie w Bolonii oraz przygotowania do rekrutacji studentów UKSW do udziału w projekcie

INSIDE (Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe) to projekt realizowany przez badaczy i instytucję pozarządową w pięciu europejskich krajach, a na UKSW przez zespół Personalitas.
 
Działania projektowe skierowane są do badaczy, studentów, nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz publicznych.
 
Wśród celów projektu jest m.in. przeprowadzenie dla studentów dwutygodniowego intensywnego programu na temat tożsamości. Jest on zaplanowany na marzec 2018 r. i odbędzie się na Uniwersytecie Babeș-Bolyai w Rumunii.
 
Przedstawiciele zespołu badawczego UKSW na początku czerwca (05-10.06.17) wzięli udział w szkoleniu i spotkaniu międzynarodowym na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech. Wydarzenia te dotyczyły treści merytorycznych i metod dydaktycznych, które będą stosowane w czasie zajęć w Rumunii. 
 
We wrześniu rozpocznie się rekrutacja studentów psychologii UKSW chcących wziąć udział w programie.
 
a już niedługo i tu: www.inside.mruni.eu
 
 
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach