POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Podsumowanie naszych osiągnięć w 2018 roku

Ostatniego dnia 2018 roku podsumowujemy nasze tegoroczne osiągnięcia. Dziękujemy wszystkim tym, którzy się do nich przyczynili. Niech nadchodzący 2019 rok będzie dla nas równie owocny! 
Szczęśliwego Nowego Roku!

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach