POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacja w Psychiatrii Polskiej

dr n. med. Cezary Żechowski opublikował artykuł w Psychiatrii Polskiej, czasopiśmie z Impact Factor = 1.010
 
Żechowski, C. (2017). Teoria emocji i popędów – od Sigmunda Freuda do Jaaka Pankseppa. Psychiatria Polska, 51(6), 1181-1189. DOI: 10.12740/PP/61781
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach