POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacje | dr Paulina Rosińska

DR PAULINA ROSIŃSKA


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1418
e mail: p.rosinska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Promocja zdrowia (korelaty troski o zdrowie w różnych grupach), psychologiczne konsekwencje choroby (somatopsychologia, potraumatyczny wzrost, poekstatyczny wzrost a zasoby zdrowotne po przebytej transplantacji).

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
  • Rosińska, P., Tylka, J. (2016). Psychological determinants  of self-care for health among fathers with small children. Health Report Psychology, 3(4), 202-212. DOI: 10.5114/hpr.2016.57684
  • troski o zdrowie w grupie rodziców małych dzieci. Fides et Ratio. Kwartalnik Naukowy, 1(25), 204-227. 
  • Domurat, M., Górska, Z., Kapuściński, M., Lechowicz, M., Martowska, K., Rosińska, P., Szyntar, K., Wakuła, A., Wrocławska-Warchala, E., Wrzosek, J. (2009). God and Mary as the Partners of Man in Spiritual Dialogue. Basic hope and emotional experience in prayer groups of Marian Spirituality. W: H. Gasiul, E. Wrocławska-Warchala (red.), Osobowość i religia (s. 160-182). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
  • Domurat, M., Górska, Z., Kapuściński, M., Lechowicz, M., Martowska, K., Rosińska, P., Szyntar, K., Wakuła, A., Wrocławska, E., Wrzosek, J. (2009). God and Mary as the partners of man in spiritual dialogue. Basic hope and emotional experience in prayer groups of marian spirituality. Materiały z International Conference Personality and Religion (w druku).
  • Konopielko, P., Tylka, J. (2004). Natężenie reakcji depresyjnych u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca w zależności od właściwości struktury osobowości. Sztuka Leczenia, 10(2).

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach