POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Nagroda Szumana dla dr Anny Lipskiej

Dr Anna Lipska otrzymała Nagrodę Szumana za najlepszą pracę doktorską w Polsce z zakresu psychologii rozwoju człowieka w 2016 r.
Praca nosiła tytuł "Uczestnictwo w rytuałach rodzinnych z perspektywy młodych dorosłych. Doświadczenie i funkcje psychologiczne". Promotorem pracy była dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW.
Dyplom Nagrody został wręczony dr Annie Lipskiej podczas XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej (1 – 3 czerwca 2017 r.) w Szczecinie. Autorka wygłosiła tam również wykład na zaproszenie, związany tematycznie z nagrodzoną pracą.
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach