POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacje | dr Zdzisław Kobos

DR ZDZISŁAW KOBOS


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1448
e mail: z.kobos@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Główne kierunki działalności naukowej dotyczą problematykipsychologii klinicznej, metodologii badań psychologicznych, psychologii pracy i ergonomii, psychologii organizacji i zarządzania, psychologii reklamy i konsumenta.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE

Publikacje po 2010 r.

Artykuły

 • Remlein, M., Okszański, R., Buczyński, A., Kobos, Z., Juszczak, D. (2015). The analysis of psychophysiological conditions of stress dynamics in candidates to the positions of a professional diver with consideration of the psychological aspects of diving. Polish Hyperbaric Research, 1(50), 7-24.
 • Kobos, Z., Potocka, K. (2013). Empiryczna ocena syndromu burnout wśród pracowników usług medycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji, 2(22), 103-114.
 • Kobos, Z., Ryfka, A. (2013). Płeć psychologiczna a radzenie sobie ze stresem u pracowników usług medycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji, 2(22), 115-126.
 • Kobos, Z., Potocka K., Ryfka, A. (2013). Zespół wypalenia zawodowego wśród pracowników usług społecznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji, 2(23), 86-91.
 • Siermontowski, P., Kobos, Z., Olszański, R., Pedrycz, A., Kokysz, R., Dąbrowiecki, Z., Zająć, G. (2011). Ocena wpływu środowiska hiperbarycznego – narkozy azotowej na sprawność umysłową i percepcyjną podczas saturowanych ekspozycji powietrznych za pomocą testów arytmetrycznych. Current  Problems of Psychiatry, 12(2), 137-140.
 • Kobos, Z. (2011). Nowoczesna diagnoza stanu psychofizjologicznego personelu lotnictwa jako predyktor bezpieczeństwa misji lotniczych. Zeszyty Naukowe AMW, 52(186A), 127-134.
 • Kobos, Z., Jędrys, R., Wochyński, Z. (2011). Antropomotoryczne aspekty bezpieczeństwa realizacji zadań w lotnictwie. Zeszyty Naukowe AMW, 52(186A), 135-140.
 • Gulyar, S., Olszański, R., Kobos, Z. (2010). Psychological peculiarities of a year stay in an Antarctic: selection rules valutation and inner team structure. Polish Hyperbaric Research, 4, 49-62.

Rozdziały w książkach

 • Kobos, Z. (2016). Predykcja niezawodności funkcjonowania układu „człowiek – technika lotnicza – otoczenie” poprzez ocenę stanu zdrowia personelu lotnictwa. W: T. Łodygowski, M. Ciałkowski, A. Wróblewska, Ł. Semkło (red.), Lotnictwo dla obronności (225-240). Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Bieniek, R., Kobos, Z. (2016). Psychoprofilaktyka zdrowotna w lotnictwie poprzez aprowizację. W: T. Łodygowski, M. Ciałkowski, A. Wróblewska, Ł. Semkło (red.), Lotnictwo dla obronności (35-47). Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Wochyński, Z., Kobos, Z., Bieniek, R., Jędrys, R. (2015). Wymagania i diagnostyka zdolności psychomotorycznych i kondycyjnych w nowoczesnym systemie  szkolenia pilota wojskowego. W: A. Wetoszka, B. Grenda, A. Truskowski (red.), Taktyka i dowodzenie w lotnictwie wojskowym (s 323-333). Dęblin: Wydawnictwo WSOSP.
 • Kobos Z., Zdrowotne uwarunkowania kształcenia i szkolenia lotniczego. W: J. Rajchel (red.), 90 lat „Szkoły Orląt”. Historia, teraźniejszość i perspektywy szkolenia lotniczego (s. 50-63). Dęblin: Wydawnictwo WSOSP.
 • Kobos, Z. (2014). Diagnoza stanu psychofizycznego personelu lotnictwa jako predyktor bezpieczeństwa w powietrzu. W: J. Zbojna (red.), Bezpieczeństwo na  lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku (s. 259-270). Józefów: Wydawnictwo CNBOP-PIB.
 • Kobos, Z. (2013). Stres pracy zmianowej a bezpieczeństwo funkcjonowania portów lotniczych. W: T. Compa, J. Rajchel, K. Załęski (red.), Bezpieczeństwo w lotnictwie w wybranych aspektach funkcjonowania portu lotniczego (s. 886-95). Dęblin: Wydawnictwo WSOSP.
 • Kobos, Z. (2013). Terroryzm a efekt Lucyfera. W: K. Załęski, J. Rajchel (red.), Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo  narodowe Polski. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji.
 • Kobos, Z., Jędrys, R., Wochyński, Z., Bieniek, R. (2013). Koordynacja wzrokowo-ruchowa jako predyktor szkolenia lotniczego podchorążych. W: M. Sokołowski (red.), Morfofunkcjonalne aspekty służb mundurowych (s. 173-181). Warszawa: PTNKF.
 • Wochyński, Z., Sobiech, A. K., Kobos, Z. (2011). An effect of training on the Special Aerial Gymnastics Instruments on blood serum apolipoprotein  E and lipoprotein (a) in examined cadets. W: M. Sokołowski (red.), A diagnosis of physical fitness in the contemporary army (s. 391-400). Warszawa: Polish Scientific Physical Education Association Section of Physical Education in the Army.
 • Kobos, Z., Truszczyński, O. (2010). Niepełnosprawność a coping poprzez sport. W: K. Klukowski (red.), Medycyna aktywności fizycznej z elementami psychologii i pedagogiki (s. 204-210). Warszawa: Wydawnictwo dydaktyczne AWF w Warszawie.
 • Kobos, Z., Truszczyński, O. (2010). System Wiedeński jako narzędzie badawcze w psychologii sportu. W: K. Klukowski (red.), Medycyna aktywności fizycznej z elementami psychologii i pedagogiki (s. 237-24.). Warszawa: Wydawnictwo dydaktyczne AWF w Warszawie.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach