Katedra Psychologii Zdrowia

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa

pokój 1435
tel. (0-22) 569 96 35

 

Kierownik:
vacat

Adiunkci:
dr Przemysław Cynkier

e mail: p.cynkier@uksw.edu.pl
dyżur: poniedziałek 10:30-11:30

Asystenci:
dr Paulina Rosińska
e mail: p.rosinska@uksw.edu.pl

dyżur: czwartek 11:00-11:30

 

Dydaktyka Projekty badawcze | Publikacje

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze:

  • Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem.
  • Jakość życia osób niepełnosprawnych.
  • Psychospołeczne wyznaczniki troski o zdrowie.
  • Zależność między ekspresją gniewu a zaburzeniami psychosomatycznymi.