Katedra Psychologii Sądowej i Penitencjarnej

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1432
tel. (0-22) 569 96 14


 

Kierownik:
dr hab. Zdzisław Majchrzyk, prof. UKSW
e mail: zdzislaw.majchrzyk@uksw.edu.pl

dyżur: poniedziałek 15:00-16:00

Profesor:
dr hab. Waldemar Woźniak, prof. UKSW

e mail: w.wozniak@uksw.edu.pl
dyżur: czwartek 18:15-19:15

Starszy wykładowca:
dr Sławomir Ślaski
e mail: s.slaski@uksw.edu.pl
dyżur: wtorek, środa 12:45-13:15


 

 

Dydaktyka Projekty badawcze | Publikacje

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze: