Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1420
tel. (0-22) 569 96 12

 

Kierownik:
prof. dr hab. Anna Matczak
e mail: anna.matczak@uksw.edu.pl
dyżur: piątek 13:00-14:00

Adiunkci:
dr Katarzyna Martowska
e mail: k.martowska@uksw.edu.pl
dyżur: poniedziałek 11:30-12:30

Asystenci:
dr Katarzyna Knopp
e mail: k.knopp@uksw.edu.pl
dyżur: piątek 7:00-8:00

Dydaktyka Projekty badawcze | Publikacje

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze:

  • Struktura inteligencji emocjonalnej i jej temperamentalne uwarunkowania;
  • Wiedza emocjonalna jako komponent inteligencji emocjonalnej; czynniki odpowiedzialne za jej nabywanie i wykorzystywanie (rola temperamentu, czynników środowiskowych, różnic międzykulturowych); pomiar wiedzy emocjonalnej;
  • Uwarunkowania kompetencji społecznych;
Inne ważniejsze prace związane z głównym nurtem badań Katedry:
  • Opracowanie kwestionariusza do pomiaru kompetencji społecznych (Anna Matczak i Katarzyna Martowska)
  • Efektywność funkcjonowania w sytuacjach społecznych i jej koszty a temperament (Anna Matczak i Katarzyna Martowska)
  • Opracowanie narzędzia do pomiaru inteligencji emocjonalnej u dzieci w wieku szkolnym (Katarzyna Knopp);
  • Badania nad związkiem między inteligencją emocjonalną a nadzieją (Anna Matczak, Elżbieta Salata – magistrantka UKSW);