POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Katedra Psychologii Rehabilitacji i Rewalidacji

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa

pokój 1418
tel. (0-22) 569 96 10

Kierownik:
ks. dr hab. Jan Bielecki, prof. UKSW
e-mail: j.bielecki@uksw.edu.pl
dyżur: poniedziałek 8:45-9:45

Adiunkci:
dr Małgorzata Starzomska

e-mail: m.starzomska@uksw.edu.pl
dyżur: piątek 8:40-9:40

Asystenci:
e mail: p.rosinska@uksw.edu.pl
dyżur: czwartek 9:10-9:40

Dydaktyka Projekty badawcze | Publikacje

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze:

  • Psychologiczne i społeczne determinanty zdrowia, choroby i niepełnosprawności
  • Problematyka pomocy i profilaktyki zdrowia – działania instytucjonalne i pozainstytucjonalne, grupy wsparcia
  • Holistyczna koncepcja zdrowia i niepełnosprawności – zdrowie a niepełnosprawność
  • Współczesne idee rehabilitacji – ku poprawie jakości życia – uwarunkowania skutecznej rehabilitacji
  • Nowe oblicze niepełnosprawności – jakość życia chorych z zaburzeniami odżywiania
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach