POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Katedra Psychologii Pracy i Stresu

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa

pokój 1448
(0-22) 569 96 19

Kierownik:
prof. dr hab. Jan F. Terelak
e-mail: j.terelak@uksw.edu.pl
dyżur: wtorek 15:00-16:30

Starszy wykładowca:
dr Zdzisław Kobos
e-mail: z.kobos@uksw.edu.pl
dyżur: poniedziałek 15:00-16:00

Asystenci:
dr Monika Małkiewicz

e-mail: m.malkiewicz@uksw.edu.pl
dyżur: czwartek 14:00-15:00

dr Olaf Truszczyński
e-mail: o.truszczynski@uksw.edu.pl
dyżur: środa 10:00-11:00

Dydaktyka Projekty badawcze | Publikacje

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze:

 • teoria stresu,
 • stres pracy,
 • stres bezrobocia,
 • dobór i selekcja zawodowa,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • polityka personalna,
 • psychologia reklamy,
 • psychologia konsumenta,
 • psychologia menedżera,
 • psychologia sportu,
 • szkolenie pracowników,
 • motywowanie personelu,
 • ocenianie pracowników,
 • trening umiejętności interpersonalnych,
 • funkcjonowanie w warunkach ekstremalnych (lotnictwo, sport, nurkowanie).
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach