tekstowa wersja strony dla niewidomych
POCZTA        USOS        APD         E-LEARNING        WFCH        UKSW                                                                                                 
UKSW

Katedra Psychologii Ogólnej

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1406
tel. (0-22) 569 96 23

Kierownik:
dr hab. Krzysztof Krzyżewski, prof. UKSW
e mail: k.krzyzewski@uksw.edu.pl
dyżur: środa 9:30-10:30

Adiunkci:
dr hab. Marek Nieznański
e mail: m.nieznanski@uksw.edu.pl
dyżur: wtorek 13:00-14:00

dr Jarosław Jastrzębski
e mail: j.jastrzebski@uksw.edu.pl
dyżur: wtorek 11:30-13:00

Dydaktyka | Projekty badawcze | Publikacje

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze:

  • Historia myśli psychologicznej ogólnej i polskiej; aktualne tematy: powrót świadomości do psychologii; narodziny i kształtowanie się polskiej terminologii psychologicznej.
  • Filozoficzne podstawy psychologii; aktualne tematy: człowiek jako podmiot zachowania, psychologiczne teorie świadomości - podstawowe kontrowersje.
  • Podstawowe teoretyczne i metodologiczne problemy psychologii.
  • Eksperymentalna psychologia pamięci: monitorowanie źródła informacji, pamięć kontekstu, formalne modele pamięci rozpoznawania, efekt generowania.
  • Samoświadomość i rola samowiedzy w spostrzeganiu społecznym. 

 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach