Katedra Psychologii Klinicznej

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1434
tel. (0-22) 569 96 16

P.O. Kierownika:
dr n. med. Cezary Żechowski
e mail: 
c.zechowski@uksw.edu.pl
dyżur: czwartek 12:15-13:15

Adiunkci:
dr Monika Kowalska-Dąbrowska
e mail: 
m.kowalska@uksw.edu.pl
dyżur: czwartek 15:30-16:30

dr Iwona Czuma
e mail: 
i.czuma@uksw.edu.pl
dyżur: czwartek 8:30-9:30, s. letni

Dydaktyka Projekty badawcze | Publikacje