Katalog PMD

Katalog on-line zasobów PMD jest w trakcie tworzenia. 

W celu uzyskania informacji na temat dostępności określonych metod diagnostycznych proszę kontaktować się:

prac.met@uksw.edu.pl

Tel:  48 22 569 96 06