POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacja w Assessment

mgr Dominika Karaś opublikowała artykuł w Assessment, czasopiśmie z Impact Factor = 3.062
 
Longo, Y., Jovanović, V., de Carvalho, J. S., Karaś, D. (2017). The General Factor of Well-Being: Multinational Evidence Using Bifactor ESEM on the Mental Health Continuum–Short Form. Assessment. DOI: 10.1177/1073191117748394
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach