POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Inkubator PSI

W semestrze letnim 2016/2017 ruszają zajęcia dla studentów w ramach projektu Inkubator PSI.
 
W Instytucie Psychologii UKSW realizowany jest od tego roku projekt Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii. Jest to projekt przygotowany dla studentów IV i V roku. Studenci, wybierając jeden z trzech modułów (trenerski, badawczy, HRowy), mają możliwość rozwoju swojej ścieżki zawodowej i podniesienie własnych kompetencji. Każdy moduł zapewnia zajęcia o charakterze warsztatowym, projektowym oraz wizyty studyjne u pracodawców.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach