POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Grant z Funduszu Wyszehradzkiego w naszym Instytucie

Międzynarodowy projekt Values and identities of the Visegrad countries' capitals uzyskał finansowanie ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Instytut Psychologii UKSW jest partnerem w projekcie, w którym biorą udział instytucje badawcze z czterech krajów członkowskich. 
Poza naszym Instytutem są to: Instytut Ewaluacji i Analiz Społecznych w Pradze (Czechy, koordynator projektu), Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Eötvösa Loránda w Budapeszcie (Węgry), Instytut Socjologii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie (Słowacja). Kierownikiem polskiego Zespołu jest dr Ewa Topolewska-SiedzikKwota dofinansowania wynosi 25 348 euro.
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach