POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Dodatkowe zajęcia dla Studentów I edycji ścieżki trenerskiej

W związku z przeznaczeniem dodatkowych środków w projekcie na ścieżkę trenerską zapraszamy uczestników I edycji ścieżki trenerskiej-  do skorzystania z nowej oferty działań.
 
Dodatkowe zajęcia:
 
I. Warsztaty doskonalące umiejętności trenerskie (harmonogram)
 
Warsztaty odbywają się w dwóch terminach (dla II edycji, która podzielona jest na dwie grupy TR 2 i TR 3). Istnieje również możliwość zorganizowania warsztatu z danego tematu tylko dla grupy I edycji zamiast opcji dołączania się do II edycji (propozycja w załączniku dla TR1). Jest to uzależnione od ilości zgłoszeń.
 
II. Superwizje warsztatowe: wrzesień 2018 - listopad 2019 r.
 
Zajęcia w terenie, odbywane indywidualnie. Można skorzystać z dwóch opcji:
 
a) uczestnictwo jako kotrener/współprowadzący w proponowanych warsztatach (harmonogram możliwych warsztatów wysyłany z miesięcznym wyprzedzeniem)
 
b) zaproszenie Moniki Gregorczuk jako trenera II stopnia PTP w roli superwizora na samodzielnie prowadzone przez siebie warsztaty. Jeśli będzie to warsztat 16 godzinny, dla osób dorosłych, istnieje możliwość uzyskania opinii do licencji trenerskiej I stopnia PTP. Jeśli krótszy lub dla innej grupy – Monika Gregorczuk udzieli informacji zwrotnych nt. mocnych i rozwojowych indywidualnych obszarów rozwijania swoich kompetencji trenerskich.
 
Jedna osoba może skorzystać zarówno z jednej jak i drugiej opcji. W projekcie są przewidziane godziny Superwizji warsztatów dla I i II edycji. Gdyby liczba zgłoszeń z I edycji przekroczyła pulę dostępnych godzin - będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 
Prosimy zgłoszenia kierować na email: m.gregorczuk@uksw.edu.pl
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach