POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacje | dr n. med. Przemysław Cynkier

DR N. MED. PRZEMYSŁAW CYNKIER


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1432
e mail: p.cynkier@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Zagadnienia z zakresu psychiatrii sądowej, a zwłaszcza uwarunkowania zachowań agresywnych u osób chorych psychicznie. Wykonywanie środków zabezpieczających wobec zaburzonych psychicznie sprawców czynów zabronionych. Nieprawidłowości psychiczne jako podstawa do unieważnienia małżeństwa w orzecznictwie kościelnym i cywilnym. Sytuacje wyjątkowe w psychiatrii sądowej.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Artykuły w czasopismach
 • Cynkier, P. (2018). Psychiczne przeszkody w zawarciu małżeństwa – opiniowanie sądowo-psychiatryczne. Część I. Psychiatria Polska, 103. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/89996
 • Cynkier, P. (2018). Obawa rychłej śmierci – wykorzystanie materiału dowodowego w ekspertyzie sądowo-psychiatrycznej. Psychiatria Polska, 94. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/84797
 • Cynkier, P. (2017). Czyny zabronione na tle zazdrości erotycznej u osób zdrowych psychicznie. Psychiatria Polska, 88. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/80418
 • Cynkier, P. (2017). Zazdrość patologiczna z perspektywy sądowo-psychiatrycznej. Psychiatria Polska, 87. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/79840
 • Cynkier, P., Majchrzyk, Z. (2017). Agresja-przemoc osób hospitalizowanych psychiatrycznie – perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i instytucjonalna. Current Issues in Personality Psychology, przeznaczony do druku.
 • Pilszyk, A., Cynkier, P. (2015). Samobójstwo rozszerzone – depresja a osobowość bordeline. Psychiatria Polska, 49(3), 517–527.
 • Cynkier, P. (2015). Uzależnieni od alkoholu sprawcy przemocy domowej. Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny, 7(1), 33-38.  
 • Cynkier, P. (2014). Uwarunkowania środowiskowe związku przedślubnego i małżeństwa a opiniowanie w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądem Biskupim. Ius Matrimoniale, 25 (2), 63-89.
 • Cynkier, P., Majchrzyk, Z. (2013). Nadmierna zależność małżonka od rodziny generacyjnej jako źródło trudności w podjęciu istotnych obowiązków małżeńskich. Ius Matrimoniale, 18 (24), 101-123.
 • Cynkier, P., Majchrzyk, Z. (2011). Rozbieżności w ocenie nieważności małżeństwa z powodu choroby psychicznej w orzecznictwie sądów kościelnych i cywilnych – analiza przypadku. Ius Matrimoniale, 16 (22), 343-366.  
Rozdziały w książkach
 • Cynkier, P. (2016). Uzależnienia a zachowania agresywne chorych psychicznie. W: W. Woźniak, S. Ślaski (red.), Wokół sprawców przestępstw (s. 127-156). Warszawa-Łomża, Episteme (UKSW) 111.
 • Cynkier, P. (2015). Stwierdzenie nieważnie zawartego małżeństwa przed sądem kościelnym. W: J. Pobocha, J. Kocur, B. Łoza (red.), Podręcznik psychiatrii sądowej, w druku.  
 • Cynkier, P. (2015). Unieważnienie małżeństwa przed sądem powszechnym. W: J. Pobocha, J. Kocur, B. Łoza (red.), Podręcznik psychiatrii sądowej, w druku.    
 • Cynkier, P. (2015). Zaburzenie psychiczne jako przeszkoda w postępowaniu procesowym.  W: J. Pobocha, J. Kocur, B. Łoza (red.), Podręcznik psychiatrii sądowej, w druku.    
 • Majchrzyk, Z., Cynkier, P. (2015). Perspektywy leczenia i terapii pedofilów po odbyciu kary pozbawienia wolności. W: M. Łukaszek (red.), Patologia Społeczna. Wybrane problemy seksualności więźniów (s. 75-93). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.  
 • Cynkier, P., Majchrzyk, Z. (2013). Czy jest możliwe przygotowanie osoby z zaburzeniami histrionicznymi do małżeństwa – studium przypadku. W: R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Jak przygotować do małżeństwa? (s. 327-338). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.  
 • Cynkier, P., Majchrzyk, Z. (2011). Powszechność zachowań agresywnych wśród chorych psychicznie jako problem społeczny. W: S. Bębas (red.), Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji (s. 71-83). Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach