POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Certyfikaty "Studia z Przyszłością"

Dla kierunku psychologia (studia magisterskie i doktoranckie) przyznano certyfikaty "Studia z Przyszłością" za nowoczesne i innowacyjne programy kształcenia, dobrze odpowiadające potrzebom rynku pracy i zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Dodatkowo, dla kierunku Psychologia (jednolite magisterskie) przyznano certyfikat specjalny "Laur Innowacji", a studia podyplomowe Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień otrzymały certyfikat specjalny "Lider Jakości Kształcenia".
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach