Pracownia Metod Diagnostycznych

Katalog | O Pracowni | Godziny przyjęć | Kontakt

 

O Pracowni

PRACOWNIA METOD DIAGNOSTYCZNYCH została utworzona w roku akademickim 1999/ 2000 z inicjatywy ówczesnego dyrektora Instytutu Psychologii UKSW prof. dr hab. Andrzeja Strzałeckiego, dr Alicji Grochowskiej oraz prof. dr hab. Stanisława Sieka.

Od początku jej istnienia do 30 września 2009 obowiązki osoby zarządzającej zbiorem PMD pełnił dr Jarosław Jastrzębski. Obecnie funkcję tę sprawuje dr Dominik Gołuch.

Do głównych zadań PMD należy wsparcie procesu dydaktycznego w ramach Instytutu Psychologii UKSW oraz gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących metod diagnozy psychologicznej.

Ogólne zasady korzystania ze zbiorów PMD

  • Testy znajdujące się w pracowni mogą być udostępniane:
    • pracownikom dydaktycznym Instytutu Psychologii UKSW
    • studentom kierunku psychologii UKSW (za okazaniem legitymacji studenckiej),
    • osobom spoza uczelni (za okazaniem dyplomu psychologa).
  • Z testów i materiałów znajdujących się w pracowni można korzystać tylko na miejscu.
  • Testów i podręczników do testów nie wolno kserować ani kopiować w żaden inny sposób. 


Godziny przyjęć

poniedziałek-piątek: 08:00 - 15:00

Kontakt

Budynek nr 14: Instytut Psychologii UKSW
sala 1409a 

ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

prac.met@uksw.edu.pl

tel:  48 22 569 96 06