POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Pracownia Metod Diagnostycznych

Katalog | O Pracowni | Regulamin | Godziny przyjęć | Kontakt 

Prace magisterskie / doktorskie

Narzędzia wydane przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP, sp. z o.o., potrzebne do realizacji prac seminaryjnych, magisterskich lub doktorskich studenci kupują we własnym zakresie, zgodnie z zasadami przyjętymi przez PTP PTP sp. z o.o., dostępnymi tutaj.
 

Godziny przyjęć

wtorek – piątek: 9:30 – 13:30;
sobota: 9:30 – 13:30 (tylko podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)
Od lipca do września:
poniedziałek - piątek: 09:30 - 13:30

Kontakt

Budynek nr 14: Instytut Psychologii UKSW
ul. Wóycickiego 1/3 | 01-938 Warszawa
pok. 1409a 

e-mail: prac.met@uksw.edu.pl
tel:  48 22 569 96 06

O Pracowni

Zadaniem Pracowni Metod Diagnostycznych jest wsparcie procesu dydaktycznego w ramach zajęć w Instytucie Psychologii UKSW, w szczególności poprzez gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących różnych narzędzi i metod diagnozy psychologicznej. Pracownia Metod Diagnostycznych wspiera także studentów, doktorantów i pracowników w prowadzeniu prac naukowych (w tym prac magisterskich, doktorskich) poprzez konsultacje w zakresie m.in. planowania i organizowania badań, doboru narzędzi psychologicznych, interpretacji wyników, wyboru metod analiz statystycznych. W czytelni dostępne są na miejscu wybrane pozycje z naukowej literatury psychologicznej.

Pracownia została utworzona w roku akademickim 1999/ 2000 z inicjatywy ówczesnego dyrektora Instytutu Psychologii UKSW prof. dr hab. Andrzeja Strzałeckiego, dr Alicji Grochowskiej oraz prof. dr hab. Stanisława Sieka.
Od początku jej istnienia do 30 września 2009 obowiązki osoby zarządzającej zbiorem PMD pełnił dr Jarosław Jastrzębski. Obecnie funkcję tę sprawuje dr Dominik Gołuch.

Ogólne zasady korzystania ze zbiorów PMD

 • Z materiałów znajdujących się w pracowni można korzystać tylko na miejscu.
 • Testy znajdujące się w pracowni są udostępniane:
  • pracownikom Instytutu Psychologii UKSW
  • studentom i doktorantom kierunku psychologia UKSW (za okazaniem legitymacji studenckiej),
  • osobom spoza UKSW (za okazaniem dyplomu psychologa).
 • Testów i podręczników do testów nie wolno kserować, robić zdjęć, ani kopiować w żaden inny sposób.
 • Pracownia udostępnia arkusze testowe do celów dydaktycznych osobom prowadzącym zajęcia.
 • Do celów badawczych / naukowych Pracownia udostępnia arkusze testowe jedynie do wglądu. Pracownia oferuje  pomoc w ich pozyskaniu.
 • Narzędzia wydane przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP., potrzebne do realizacji prac seminaryjnych, magisterskich lub doktorskich studenci kupują we własnym zakresie, zgodnie z zasadami przyjętymi przez PTP PTP sp. z o.o., dostępnymi tutaj.

Katalog

Katalog książek, dostępnych na miejscu.

Informacje na temat dostępnych metod Diagnostycznych udzielane są telefonicznie lub e-mailowo.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach