POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Pracownia Metod Diagnostycznych

Katalog | O Pracowni | Regulamin | Godziny przyjęć | Kontakt 

Prace magisterskie / doktorskie

Narzędzia wydane przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP, sp. z o.o., potrzebne do realizacji prac seminaryjnych, magisterskich lub doktorskich studenci kupują we własnym zakresie, zgodnie z zasadami przyjętymi przez PTP PTP sp. z o.o., dostępnymi tutaj.

Godziny przyjęć

wtorek-piątek: 09:30 - 13:30 sobota (podczas zjazdów) 9:30 - 13:30

Kontakt

Budynek nr 14: Instytut Psychologii UKSW
sala 1409a 
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

prac.met@uksw.edu.pl

tel:  48 22 569 96 06

O Pracowni

PRACOWNIA METOD DIAGNOSTYCZNYCH została utworzona w roku akademickim 1999/ 2000 z inicjatywy ówczesnego dyrektora Instytutu Psychologii UKSW prof. dr hab. Andrzeja Strzałeckiego, dr Alicji Grochowskiej oraz prof. dr hab. Stanisława Sieka.

Od początku jej istnienia do 30 września 2009 obowiązki osoby zarządzającej zbiorem PMD pełnił dr Jarosław Jastrzębski. Obecnie funkcję tę sprawuje dr Dominik Gołuch.

Do głównych zadań PMD należy wsparcie procesu dydaktycznego w ramach Instytutu Psychologii UKSW oraz gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących metod diagnozy psychologicznej.

Ogólne zasady korzystania ze zbiorów PMD

 • Testy znajdujące się w pracowni są udostępniane:
  • pracownikom dydaktycznym Instytutu Psychologii UKSW
  • studentom i doktorantom kierunku psychologia UKSW (za okazaniem legitymacji studenckiej),
  • osobom spoza uczelni (za okazaniem dyplomu psychologa).
 • Z testów i materiałów znajdujących się w pracowni można korzystać tylko na miejscu.
 • Testów i podręczników do testów nie wolno kserować, robić zdjęć, ani kopiować w żaden inny sposób. 
 • Pracownia udostępnia arkusze testowe do celów dydaktycznych osobom prowadzącym zajęcia. 
 • Do celów badawczych / naukowych Pracownia udostępnia arkusze testowe jedynie do wglądu. Pracownia oferuje  pomoc w ich pozyskaniu. 
 • Narzędzia wydane przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP., poterzbne do realizacji prac seminaryjnych, magisterskich lub doktorskich studenci kupują we własnym zakresie, zgodnie z zasadami przyjętymi przez PTP PTP sp. z o.o., dostępnymi tutaj.
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach