POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacja w czasopiśmie z rodziny Nature

dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW wraz ze współautorami opublikował artykuł w Nature Human Behavior.

Sagiv, L., Roccas, S., Cieciuch, J., Schwartz, S. H. (2017). Personal values in human life. Nature Human Behavior. DOI: 10.1038/s41562-017-0185-3
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach