POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Zapytanie ofertowe 4/PSI/2017

Szanowni Państwo 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie 2 egzaminów z poniższych obszarów: 
1. wykorzystania analizy ról zespołowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
2. umiejętności prowadzenia sesji Assessment/Development Centre 
3. umiejętności wykorzystania narzędzi psychometrycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji 
 
w latach 2017-2018 w ramach projektu „Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii”, nr wniosku WND-POWER.03.01.00-00-K428/16-01 realizowanego w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inkubator.psi@uksw.edu.pl lub pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres:
 
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14 pok. 1401 
01-938 Warszawa
 
do dnia 29 listopada 2017r. do godz. 13.30 (decyduje data wpływu)
 
Dokumenty do przesłania:
 
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach